ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 094248435
Δ.Ο.Υ.: Γ’ Πατρών (Β’, Γ’ Πατρών, Κ. Αχαΐας)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Παραγωγή Χημικών Προϊόντων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-647.609
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
MAIL: cblpatras@cblpatras.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 36669816000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ